Wojskowe kuchnie polowe K-25 oraz K-75

1424521_cookingW niniejszym artykule zostaną scharakteryzowane dwa rodzaje kuchni polowych, tj. kuchnia polowa K-25 oraz kuchnia polowa K-75. Obie opisywane kuchnie polowe stanowią zestaw kotłów wraz z paleniskiem zainstalowanych w taki sposób by umożliwione zostało przygotowanie posiłków dla 10 osób w przypadku modelu K-25 oraz dla 30 osób w przypadku modelu K-75. Kolejną wspólną cechę obu kuchni polowych jest możliwość ich opalania paliwem płynnym (olejem napędowym) oraz paliwem stałym (drewnem). Żaden z wymienionych modeli nie posiada podwozia, a do ich przewożenia należy zastosować dodatkowe środki transportowe. W skład zestawu oznaczonego symbolem K-25 wchodzą dwa kotły o pojemności 12,5 litra, palnik z kominem oraz wyposażenie kuchenne, natomiast w skład zestawy K-75 trzy kotły o pojemności 25 litrów, palnik z kominem oraz wyposażenie kuchenne. Dodatkową informacją na temat kuchni polowych może być ich masa wraz z wyposażeniem, która wynosi odpowiednio dla modelu K-25 97kg oraz dla modelu K-75 136kg. Jako ciekawostkę podam, iż oba typu kuchni polowych wykorzystuje się między innymi w formacjach obrony cywilnej.